Μέθοδοι Πληρωμής

Τραπεζική Κατάθεση:

Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας σας στην αιτιολογία καθώς επίσης να μας επισυνάπτετε την απόδειξη πληρωμής στο email: info@socialoutkast.gr, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών η παραγγελία θα ακυρωθεί και θα αποδεσμευτεί το προϊόν.

Η προμήθεια μεταφοράς χρημάτων επιβαρύνει εσάς διαφορετικά θα γίνει επιστροφή χρημάτων και δεν θα αποσταλεί η παραγγελία.

Eurobank
IBAN: GR2802601930000110200805302
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ARISTAKESYAN-ΒΕΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.Ε

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR8201101110000011100717732
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ARISTAKESYAN VELLI GEORGANTA OE SOCIAL OUTKAST

Σύντομα και οι υπόλοιπες τράπεζες.

 

Τιμή και Πληρωμή:

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα.

Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε.

Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέφουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει.

Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.

Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε τούτο.
Ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται,
ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεόσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας
ζητούνται σε κάθε βήμα.

Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή,μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο πληρωμής τις κάρτες Visa, MasterCard, Maestro και τη μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας.

Η διεκπεραίωση της συναλλαγής πληρωμής γίνεται μέσω της εταιρίας Shopify, η
οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των στοιχείων της τραπεζικής σας κάρτας. Η εταιρία μας δεν διαχειρίζεται ούτε αποθηκεύει τραπεζικά σας στοιχεία.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, σας
προτρέπουμε να αναφερθείτε στους όρους χρήσης της εταιρίας Shopify
https://www.shopify.com/legal/terms.

Την στιγμή που πατάτε το κουμπί “Pay Now" επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα σας ανήκει. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας.

Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας.


Αγορά χωρίς εγγραφή – Ως επισκέπτης:

Αυτή η ιστοσελίδα επιτρέπει επίσης τις αγορές μέσω της λειτουργίας “αγορά ως
επισκέπτης”. Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, θα σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένο μέλος.


Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.):

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία, όλες οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το Κεφάλαιο I του Τίτλου V της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχει ενσωματωθεί στον ελληνικό Κώδικα Φ.Π.Α., ως τόπος προμήθειας θα θεωρείται το Κράτος Μέλος της διεύθυνσης όπου πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα (δηλαδή η Ελλάδα) και ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα θα εφαρμοσθεί.